تماشاخونه

بین بچه های زوار چخبره؟

چهارمین دورهمی خونوادگیمون

ما زواری‌ها

بهشت اینجاست!

خاطره بازی

چهارمین دورهمی خونوادگیمون
ما زواری‌ها
بهشت اینجاست!
خاطره بازی

من گمان می‌کنم که آن چیزی که به اسلام بیشتر از همه چیز ضرر زده است عدم تربیت صحیح است، تحقق پیدا نکردن تهذیب و اخلاق اسلامی است.
امام خمینی(ره)

ما باید امروز تلاشمان را مصروف تربیت دینی و تربیت انقلابی جوانها بکنیم و این جریان عظیم نیروی انقلاب را هم که در بین جوانها خوشبختانه هست، تقویت بکنیم.​
رهبر معظم انقلاب

رسالت و مبانی خانواده هیئت زوارالزهراء(س)

رسالت زوارالزهراء(س)

حفظ و حراست از حریم اسلام، از طریق تربیت نیروهای تراز انقلاب اسلامی در تمامی سطوح مورد نیاز انقلاب

دو محور کلان مبانی هیئت

تربیت مخاطب نخبه و تغییر فرهنگی مخاطب عمومی

پژوهش و تدوین مبانی تربیتی

براساس 8 بعد تربیتی انسان مطلوب

طرح 3مرحله‌ای هیئت زوارالزهراء(س)

هیئت‌های تربیت‌محور

تربیت انسان‌های تراز انقلاب اسلامی با هدف نصرت امام(ولی خدا)

جبهه‌فرهنگی

تشکیل موسسات علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و ورزشی توسط خروجی‌های هیئت و ایجاد جبهه واحد فرهنگی

میدان‌های عملیاتی

اقدام‌های مشترک و هماهنگ ایجابی یا سلبی باتوجه به مسائل مورد نیاز جامعه توسط موسسات جبهه‌فرهنگی

موسسات تحت نظر هیئت
خاطرات ما زواری‌ها

قرار سالیانه زواری ها

روایت پر فراز و نشیب ما
تو کلاس‌هامون چخبره؟
اردوی معبری به سوی آسمان

ثبت نام در برنامه‌های زوارالزهراء(س)

به جمع 3000 نفری ما ملحق شو!